Провінційна програма імміграції до Канади
Provincial Nominee Programs

Skilled Worker in Manitoba Stream

 Skilled Worker in Manitoba Stream (SWM) – Кваліфікований спеціаліст в Манітобі розвивається завдяки потребі місцевих роботодавців Манітоби в досвідчених робітниках з міжнародною підготовкою та необхідною кваліфікацією для місцевого ринку праці. Програма імміграції MPNP вибирає та номінує на отримання візи постійного резидента Канади таких кандидатів, які мають на меті поселитися та працювати в Манітобі. Кандидати, які найбільше відповідають ринку праці і потребам роботодавців Манітоби, отримають пріоритет при відборі.

За програмою Skilled Worker in Manitoba Stream існує два напрямки імміграції:

 • Manitoba Work Experience Pathway (для спеціалістів з досвідом роботи в Манітобі)
 • Employer Direct Recruitment Pathway (для іноземців, які наймаються на роботу)

Manitoba Work Experience Pathway призначена для кандидатів, які мають тимчасовий дозвіл на роботу в Манітобі (тимчасові іноземні робітники та іноземні студенти, які закінчили навчання в Манітобі або інших провінціях), але не працюють за напрямками, що входять в опублікований Перелік професій, на які існує попит в провінції Манітоба (In-demand Occupations list).

Щоб отримати право на участь в імміграційній програмі, ви повинні відповідати всім мінімальним вимогам. При цьому, відсутня бальна система; кандидати оцінюються за шкалою “пройшов/не пройшов”.

Manitoba Work Experience Pathway

За цим напрямком можуть іммігрувати заявники, які на даний момент мають роботу в Манітобі, підтверджену тимчасовим дозволом на роботу, включаючи:

 • тимчасових іноземних робітників (з оцінкою впливу на ринок праці (LMIA), звільнених від LMIA та з дозволом MPNP на роботу);
 • іноземних студентів - випускників навчальних закладів інших провінцій;
 • іноземних студентів, які закінчили навчання в Манітобі та працюють за фахом, який не входить в опублікований Перелік професій, на які існує попит у провінції Манітоба (In-demand Occupations list). 

Критерії відбору та мінімальні вимоги програми

 1. Досвід роботи в Манітобі / Поточна зайнятість в Манітобі

Тимчасові іноземні робітники (Temporary Foreign Workers – TFWs), які мають професію з опублікованого Манітобою Переліку професій, на які існує попит у провінції (In-demand Occupations list) та пропрацювали в Манітобі не менше 6 місяців;

АБО

Іноземні студенти: випускники інших провінцій за спеціальностями, які входять в Перелік професій, на які існує попит у провінції (In-demand Occupations list), що публікується Манітобою, які пропрацювали в Манітобі мінімум 12 місяців на роботах за фахом;

АБО

Тимчасові іноземні робітники (TFWs) зайняті в професіях, які не входять в Перелік професій, на які існує попит (In-demand Occupations list), що публікується в Манітобі, як ті, хто отримав Оцінку впливу на ринок праці (LMIA) так і ті, хто має дозвіл на роботу і звільнені від LMIA;

АБО

Іноземні студенти: випускники навчальних закладів Манітоби, які пропрацювали в Манітобі не менше 12 місяців, і мають професію, не включену в Перелік професій, на які існує попит в провінції (In-demand Occupations list), що публікується в Манітобі.

Додаткові вимоги щодо зайнятості

 • заявник на імміграцію повинен проживати та / або працювати в Манітобі на час подачі заяви на імміграцію;
 • заявник на імміграцію повинен мати пропозицію про роботу на умовах повної та довготривалої занятості, яка відповідає існуючим в Манітобі стандартам щодо оплати, так і щодо умов роботи у визначеній професії;
 • роботодавець заявника на імміграцію має офіційно зареєстрований бізнес, який діє в Манітобі не менше трьох років до подачі заяви на імміграцію;
 • умови праці узгоджуються з умовами для громадян Канади / постійних резидентів Канади;
 • посада заявника на імміграцію не є тимчасовою, частковою, яка виконується на дому, яка є сезонною або оплачується тільки комісійною винагородою.
 1. Рівень знання офіційних мов

Мінімальний рівень знання офіційної мови залежить від застосованого розділу Національного класифікатора професій (NOC):

 • Мінімум CLB/NCLC 7 (детальніше тут) для регульованих професій, які вимагають отримання ліцензії;
 • Мінімум CLB/NCLC 6 для Сompulsory Trades;
 • Мінімум CLB/NCLC 5 для усіх інших професій NOC 0, A, або B;
 • Мінімум CLB/NCLC 4 напівкваліфікованих професій (NOC C або D).
 1. Спроможність адаптуватися

Заявник на імміграцію повине довести свою спроможність і бажання жити в Манітобі

Employer Direct Recruitment Pathway

Цей спосіб імміграції прямо підтримує заявників, які пройшли інтерв'ю за межами Канади за програмою MPNP та з відповідним роботодавцем, та отримали від MPNP Запрошення на участь у програмі (Invitation to Apply).

Критерії відбору та мінімальні вимоги програми

 1. Досвід роботи

Мінімум 3 роки протягом останніх 5 років зайнятості за фахом, який відповідає професійному напрямку нової роботи, або інший відповідний досвід, який буде визначений роботодавцем;

АБО

Відповідний досвід, визначений роботодавцем, якщо претендент має досвід роботи більше 3 років.

Додаткові вимоги щодо зайнятості / вимоги до пропозиції про роботу (job offer)

Пропозиція на роботу на умовах повної та довготривалої зайнятості, яка відповідає існуючим в Манітобі стандартам щодо оплати, так і щодо умов роботи у визначеній професії;

Роботодавець заявника на імміграцію має офіційно зареєстрований бізнес, який діє в Манітобі не менше трьох років до подачі заяви на імміграцію;

Умови праці узгоджуються з такими умовами для громадян Канади / постійних резидентів Канади; та

Посада заявника не є тимчасовою, частковою, яка виконується на дому, яка є сезонною або оплачується тільки комісійною винагородою.

 1. Рівень знання офіційних мов

Мінімальний рівень знання офіційної мови залежить від застосованого розділу Національного класифікатору професій (NOC):

  • Мінімум CLB/NCLC 7 (детальніше тут) для регульованих професій;
  • Мінімум CLB/NCLC 6 для Сompulsory Trades;
  • Мінімум CLB/NCLC 5 для усіх інших професій NOC 0, A, або B
  • Мінімум CLB/NCLC 4 напівкваліфікованих професій (NOC C або D), якщо роботодавець згоден влаштувати мовні курси на робочому місці. 
 1. Спроможність адаптуватися

Заявник на імміграцію повинен довести свою спроможність і бажання жити в Манітобі

 1. Вік

  21-45 років
 2. Освіта

Заявник на імміграцію повинен мати вищу освіту та/або професійну підготовку до роботи, на яку наймаєтесь або яку визначив роботодавець.

Якщо посада вимагає ліцензії або сертифікат, заявник на імміграцію повинен пройти професійну атестацію та/або підтвердити кваліфікацію в регулюючому органі.

Для професій з NOC C або D, програма MPNP залишила право набирати осіб без вищої освіти, за умови, що вони мають необхідну підготовку до виконання роботи у відповідності до вимог роботодавця та посадових обов'язків, зазначених в NOC.

 1. Вимоги до роботодавця, який приймає участь в Стратегічних ініціативах з найму (Strategic Recruitment Initiatives)

Потенційний роботодавець повинен відповідати визначеним критеріям.

 

Технічні зміни в онлайн системі подачі заявок на MPNP з 3 кварталу 2018*

Оновлені критерії участі в Skilled Worker in Manitoba Stream набувають чинність з 3 кварталу 2018*

* Дата початку дії змін залежить від терміну оновлення онлайн системи подачі заявок MPNP та може змінюватися.

Джерело>>

Корисна інформація? Розкажіть про це іншим!